Hírek

Elérhetőségek

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

TÁJÉKOZTATÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy

a 2021/2022-es nevelési évre

a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe a

BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS

a következő időpontokban történik:

2021. május 11-én (kedden) 08.00 - 17.00 óráig,

2021. május 12-én (szerdán) 08.00 - 17.00 óráig.

Bölcsődei ellátásban azok a 20 hetesnél idősebb, de 3 éven aluli, Told közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermekek részesülhetnek, akiknek szülei munkavégzés, tanulmányok vagy egyéb ok miatt napközbeni gondozásukat nem tudják biztosítani, illetve szociális vagy egyéb indok alapján bölcsődei gondozásuk-nevelésük szükséges.

 

A bölcsődei felvétel során előnybe kell részesíteni azt a gyermeket:  

 • akinek mindkét szülője munkaviszonyban áll,
 • akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel,
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

 

Kérjük Önöket, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal:

 • a kitöltött, mindkét szülő által aláírt bölcsődei felvételi kérelmet,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a szülő tanulói/hallgatói jogviszonya esetén az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolását,
 • a szülők munkáltatói igazolását, illetve nyilatkozatot a szülők munkavállalási szándékáról,
 • egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolatát és/vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozatot, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyámkirendelő határozatot,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
 • amennyiben gyermeke hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló jegyzői határozatot,
 • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumokat,
 • a gyermek házi gyermekorvosának igazolását arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,
 • a gyermek oltási kiskönyvének másolatát.

 

További tájékoztatást a 06-54-430-096, valamint a 06-30-652-4209 telefonszámokon kérhetnek az intézményvezetőtől.

Csatolmány(ok):