Hírek

Elérhetőségek

Jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma (Polgármester, Egyéni listás)

Biharkeresztesi Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

4110 Biharkeresztes, Széchenyi u 57.

Tel: 06-54-430-001, Fax: 06-54-541-052

 

KÖZLEMÉNY

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

 

Told községben

 

a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítottam meg: 

 

  1. Egyéni listás képviselőjelölt esetében 3 (három) ajánlás szükséges.

  2. Polgármesterjelölt esetében 9 (kilenc) ajánlás szükséges.

 

A Ve. 307/E. § szerint

 „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. §

„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”

„(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár

jelöltnek ajánlott.” 

 

Ve. 210. § (1) bekezdése szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. Ebből következően, az esetleges nem helyes ajánlásszám megállapítása vagy a határidőn túli ajánlásszám megállapítás miatt kifogás nyújtható be a helyi választási bizottsághoz.

 

A központi névjegyzék 2024. április 3. napi adatai alapján Toldon a választópolgárok száma 267 fő volt.

 

Biharkeresztes, 2024. április 4.

          Dr. Köstner Dávid s.k.

                                                                                                             HVI vezetője